Ownershipcards: Netherlands

NL NPO: 

46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 
61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 
76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 
91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 00 - 01 - 02 - 03 - 04 - 05 
05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15

 

NL NOOK:

11 - 12

 

NL NPO Gouden ringen:

94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 00 - 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08

09 - 10 - 11 - 12

 

Friesche Fondclub:

13

 

NL NPO Ringenrace:

94 96 97

 

Ster 3:

25 - 26 - 34 - 40

 

Ster 3 Bond A :

38

 

Ster 3 Bond C :

30

 

Ster 3 Bond D :

29 - 30 - 32 - 33 - 35 - 37 - 38 - 39 - 40

 

Ster 3 Bond E :

35

 

Ster 3 Bond F :

30 31 32 35 36 37 38 39 40

 

Ster 3 Bond G:

25 - 26 - 39

 

Ster 3 Bond H :

39

 

Ster 3 Bond K:

37 - 38 - 39 - 40

 

Ster 3 Bond Z:

25 - 26

 

Ned. Postduivenhoudersbond van Zatervliegers (NBvZ)

27 - 28 - 29 - 30 - 31

 

Nederlandsch Merkenbureau voor Pluimvee en Konijnen:

1932

 

Haarlemsche Postduivenbond:

27 -28 - 29

 

Zuiderbond:

26 - 28

 

Centrale Postduivenbond (C.P.B.):

37

 

Federatie van Nederlandsche Postduivenbonden:

32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 45

 

Boxtel:

1936

 

Noodring

1941

 

Nationaal Verbond Nederlandsche Postduivenhouders:

1941

 

Nationaal Verbond Nederlandsche Postduivenhouders:

1941 opschrift: Oorlogsring 1942

 

Vredesring

1945

 

De Postduif 1945 (op naam)

 

Sluitring

 

West Brabantse Bond van Postduivenhouders (WBB):

1957

 

West Brabantsche Verzendingsbond (W.B.N. 7):

31 - 32 - 33 - 34 - 36 - 37

 

Brabantse Postduivenbond K.O.P. en Necoo:

63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 72 A -  73 74

 

NOBvP:

58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68

 

NOBvP (Duplicaat):

64 - 67

 

NL NPO Derby:  

54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66(2x)
67(2x) 68(2x) 69(2x) 70 71 72 73(2x) 74 75 76 77
78(2x) 79(2x) 80(2x) 81(2x) 82(2x) 83(2x)  84(2x) 85(2x)
86(2x) 87(2x) 88(2x) 89(2x) 90(2x) 91(2x) 92(2x) 93(2x) 
94(2x) 95 96

 

Derby Ringen (met eigendomsbewijs):

82 - 83 - 85 - 86 - 91 - 97 - 99 - 06 - 09 - 10   

 

NL (Duplicaat):

Ring 1948: uitgereikt 1951

Ring 1949: uitgereikt 1952

Ring 1950: uitgereikt 1952

Ring 1951: uitgereikt 1952

Ring 1952: uitgereikt 1955

Ring 1957: uitgereikt 1963

Ring 1958: niet gedateerd

Ring 1961: uitgereikt 1963

Ring 1961: niet gedateerd

Ring 1964: uitgereikt 1968

Ring 1967: uitgereikt 1968

Ring 1968: uitgereikt 1970

Ring 1969: uitgereikt 1971

Ring 1973: uitgereikt 1974

Ring 1976: uitgereikt 1976

Ring 1976: uitgereikt 1979

Ring 1978: uitgereikt 1979

Ring 1978: uitgereikt 1980

Ring 1999: uitgereikt 2000

Ring 2012: uitgereikt 2013

BACK